Psychotherapie

Overgangen, veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen kunnen emotionele ontregeling met zich meebrengen. Zeker wanneer er sprake is van onverwerkte zaken of andere onderliggende kwetsbaarheden. Dit is vaak het moment waarop mensen hulp zoeken voor zichzelf of voor hun kinderen, omdat ze er zelf niet goed uitkomen en gesprekken met de omgeving onvoldoende helpen.

In mijn praktijk werk ik vooral vanuit een psychoanalytisch kader. Psychoanalytische psychotherapie (tegenwoordig ook wel inzichtgevende- of psychodynamische psychotherapie genoemd) is vaak geschikt voor mensen met klachten die al langer bestaan, soms terugkerend zijn, problemen geven op meerdere gebieden en/of waar klachtgerichte- of korte therapieën onvoldoende werken. Het bestaat meestal uit wekelijkse, soms tweewekelijkse, individuele gesprekken. Soms komt een partner of ouder/familielid mee. Psychotherapie is vaak hard werken. Het proces gaat meestal gepaard met ups en downs. De duur kan variëren; afhankelijk van wat nodig, wenselijk en mogelijk is. De inzet van de patiënt is even belangrijk als de deskundigheid en inzet van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Een geslaagde psychotherapie kan van grote betekenis zijn en blijven in iemands leven. Het kan ook na het beëindigen nog lang doorwerken.

Psychoanalyse

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn gebaseerd op dezelfde theoretische achtergrond. Toch zijn er wezenlijke verschillen. In een psychoanalyse ligt de patiënt op de bank en zit de analyticus erachter. Mede door de hoge frequentie van 4-5 maal per week en de lange duur (meestal meerdere jaren) zullen veel interactiepatronen die zijn ontstaan in de kindertijd herhaald en beleefd worden in het contact met de analyticus. Door het meer bewust worden hiervan leert iemand zichzelf op een dieper niveau beter kennen. Hierdoor wordt het makkelijker om keuzes te maken en te snappen wat er nodig is om om te kunnen gaan met de pijnlijke facetten van het leven. In andere woorden is het doel ook hier niet primair om van de klachten af te komen maar is het gericht op structurele innerlijke verandering. Het verdwijnen van klachten en verbeteren van kwaliteit van leven zijn bedoelde neveneffecten. Niet iedereen is geschikt voor een dergelijke intensieve therapie en niet iedereen heeft het nodig. Dit wordt eerst onderzocht en uitvoerig besproken en bekeken.

Voor meer informatie over psychoanalytische behandelingen:
https://www.npav.nl/