Psychoanalytische psychotherapie is in eerste instantie niet primair gericht op het wegnemen van klachten zoals bij bijvoorbeeld Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Het gaat om het beter leren voelen en begrijpen wat er (onbewust) van binnen speelt. Soms kunnen we bepaalde angstige, boze of sombere gevoelens of bepaald gedrag niet rijmen met hoe we onszelf kennen. Vaak is er sprake van terugkerende patronen waar we geen vat op krijgen en die ontwikkeling en geluk ernstig in de weg staan. De therapie is gericht op het herkennen, begrijpen en (emotioneel) meer bewust worden van die terugkerende patronen die meestal al in de kindertijd zijn ontstaan. Hierdoor treedt er vaak een duurzame vermindering van klachten op en ontstaat er meer kwaliteit van leven. Vaak komt er meer ruimte om te ontwikkelen op gebied van werk, relaties en dagelijkse bezigheden.

Tijdens de therapiesessies wordt iemand gevraagd te vertellen wat hem of haar bezighoudt en wat er zoal op dat moment naar boven komt. Bijvoorbeeld waar men tegenaan loopt in relaties, op school of werk of in contacten met vrienden of familie. Herinneringen, nare of fijne ervaringen, dromen, fantasieën, gedachten en gevoelens die er zijn ten aanzien van de therapeut en/of onderwerpen die in eerdere sessies zijn besproken. In de behandeling helpt de therapeut bij dit proces door te luisteren, vragen te stellen, en samen te proberen het beter te begrijpen.

Het doel is dat men in de toekomst zelf leert onderzoeken wat er (van binnen) speelt en wat er nodig is om het leven bewuster en gezonder in te richten.

Voor meer informatie over psychoanalytische behandelingen:
https://www.npav.nl/