Verzekerde zorg

Vergoeding

Psychotherapie is zorg die opgenomen is in het basispakket van uw zorgverzekering. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet dan kunt gebruik maken van volledige of gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor de behandeling. Het is dan van belang dat u vooraf aan het eerste gesprek een geldige verwijsbrief meebrengt van uw huisarts (zie aanmelding). Ik werk alleen vanuit de Specialistische GGZ, niet vanuit de Basis GGZ. Er moet sprake zijn van een DSM-V diagnose die valt onder de verzekerde zorg. Uitgesloten van verzekerde zorg zijn onder meer aanpassingstoornissen, identiteitsproblemen, studieproblemen, levensfaseproblemen en relatieproblemen.

Praktijk Valkering heeft geen contracten afgesloten met verzekeraars (contractvrij). Dit in verband met een toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud en uitvoering van ons vak. Dit betekent dat de praktijk een behandelingsovereenkomst met u aan gaat, niet met de verzekeraar. De facturering verloopt geheel via u. Er zal maandelijks een factuur naar u verstuurd worden via facturatie-partner Axians ( https://www.axians.nl/zorg/  ). De factuur wordt door u voldaan aan de praktijk en kan vervolgens door u worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Hierna zal een deel aan u vergoed worden vanuit uw basisverzekering als u een Naturapolis heeft (meestal is dat 60 tot 80%). Als u een Restitutie- of Zorg Vrij-polis heeft worden de zorg in de praktijk soms volledig vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt erg af van de specifieke voorwaarden van uw zorgverzekeraar en uw polis. Dit verandert meestal elk jaar. Zoek dit van tevoren goed uit. (www.eiswijzer.nl of www.contractvrijepsycholoog.nl ). De betalingstermijn staat op de factuur. Bij het uitblijven van betaling na deze termijn (ook na een herinnering) zal incasso geregeld worden via een externe partij.

Zorgvraagtypering

Onderdeel van het Zorgprestatiemodel is de verplichte zorgvraagtypering. Naast dat er bij de intake door de behandelaar moet worden ingeschat of er sprake is van een DSM-5 classificatie wordt ook deze zorgvraagtypering vastgesteld. Dit wordt gedaan met behulp van een vragenlijst over het functioneren van de patiënt (de HoNOS+), in te vullen door de behandelaar. Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst kan ingeschat worden welk zorgvraagtype het beste aansluit bij de klachten en problemen. Beschrijving-Zorgvraagtypen-juli-2021.pdf

LET OP:

Zorgverzekeraars zijn door de overheid ertoe gemachtigd te mogen korten op de hoogte van deze wettelijke vergoeding. Een zorgverzekeraar kan er dus voor kiezen slechts een percentage van wat bijvoorbeeld het gemiddeld gecontracteerde tarief wordt genoemd, te vergoeden.

Bij enkele zorgverzekeraars moet u vooraf toestemming (een machtiging) aanvragen indien u een behandeling bij een niet gecontracteerde ggz-praktijk wilt volgen. Uw behandeling komt slechts dan in aanmerking voor een vergoeding, nadat u hier toestemming voor heeft ontvangen van uw zorgverzekeraar. Vraagt u hier vooraf geen toestemming voor aan, dan is de kans dus heel groot dat u geen vergoeding krijgt.

Behandelingen van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar vallen sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet en onder de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten.

Tarieven

Uitgebreide informatie over de tarieven verzekerde zorg klik dan hier

Onverzekerde zorg

Een andere mogelijkheid is de behandeling volledig zelf te betalen. In dat geval heeft u vrije keus van behandelaar, meer privacy en geen rompslomp met verzekeraars. Het tarief in mijn praktijk bedraagt in 2022 €100,-­ per consult van 45 minuten voor psychotherapie.

Sinds 2010 valt psychoanalyse van 4 of 5 keer in de week niet meer onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Ook zijn er geen mogelijkheden meer via aanvullende verzekeringen. Als u in psychoanalyse wilt dan zult u dit zelf moeten betalen. Psychoanalyse is gebonden aan wettelijke maximumtarieven. Er zijn soms mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen bij bepaalde fondsen. U kunt in overleg met mij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Het tarief wordt uiteindelijk in overleg bepaalt, waarbij de financiële draagkracht van de patiënt wordt meegewogen.

Afzeggen/No show

Gemiste afspraken kan ik niet declareren bij de zorgverzekeraar. Bij afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, geldt een zogenoemd no-show/afzegtarief van €50,-.