Verzekerde zorg – Tarieven

De tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgesteld in het Zorgprestatiemodel ( https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/ ) dat wettelijk van toepassing is sinds 2022. Binnen dit model is afgesproken hoe de zorgverlener behandelingen in rekening moet brengen en hoe de rekeningen betaalt moeten worden. Op de factuur staan zogenoemde zorgprestaties. U kunt precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De factuur bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. In de tarieven is de uitwerktijd van de behandelaar inbegrepen.

Het tarief voor de zorgprestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar, het soort consult en de duur van het consult. Een intakegesprek duurt bij Praktijk Valkering normaal gesproken 60 minuten, de behandelgesprekken duren 45 minuten. Ik ga uit van de tijd die ik voor u reserveer in mijn agenda. Als het wat uitloopt dan reken ik dat niet mee. Tenzij wij anders zijn overeengekomen.

Meest voorkomende tarieven binnen Praktijk Valkering:

OmschrijvingBedragPrestatiecode
Diagnostiekconsult (intakefase) 60 minuten€ 211,06
CO0570
Diagnostiekconsult (intakefase) 45 minuten€ 183,07CO0440
Behandelconsult 45 minuten€ 156,72CO0505
Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden€ 104,69OV0018
Intercollegiaal overleg (met toestemming van cliënt)€ 76,35OV0008
Wettelijk verplicht eigen risico

Ongeacht de hoogte van de vergoeding die u voor een ggz-behandeling ontvangt, is dit altijd na verrekening met uw wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2024 heeft de overheid het maximaal eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat u de eerste € 385,- (of meer, als u voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van uw zorgkosten zelf moet betalen.